top of page

Nyheter

Årsredovisning samt motioner och valberedningens förslag

Ligger nu under "Styrelseprotokoll"

Delgivning från Gävle kommun

De fastighetsägare som har fått en kallelse till sammanträde från Gävle kommun Lantmäteri angående ledningsrätt avseende elektronisk kommunikation för Gävle Energi och inte har svarat på kallelsens delgivningskvitto ombeds att svara snarast. Ni kan svara antingen via e-post eller telefon.

Protokollen från stämman ligger nu under "Styrelseprotokoll"

.

Återvinnings-containrar

Snart ställs containrarna ut

Läs mer här

bottom of page