top of page

Nyheter

Vårstädningen blev lyckad

Avfalls-containrarna

Stora mängder byggavfall från renovering i privata fastigheter får man själv eller byggföretag ta hand om. Samfälligheten kan inte ta kostnaderna för privata renoveringar. Däremot får man slänga mindre mängder byggavfall (t.ex. ett köksskåp, några brädstumpar från ett altanbygge etc.) i samfällighetens containrar för grovsopor.

Service av garageportar

Sker 10-12 juni

Läs mer

Avfallscontainrar finns nu i området

bottom of page